ГХУСАЗ, УЛААН ЗАГАЛМАЙ нийт 7

Төлөвлөгөө баталлаа
2018-02-06 12:43
Сумын ГХУСАЗСЗ 2018.01.17-ны хуралдаж 2018 онд хийж хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөгөө баталж ажиллалаа
Уриалга гаргалаа
2017-02-20 11:26
Сумын ИТХ, ЗДТГ, сумын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлөөс сар шинийн баярыг "Архигүй" тэмдэглэн өнгөрүүлэх Уриалга гаргалаа. Та бүхэн уриалгыг дэмжин Сар шинэдээ сайхан шинэлээрэй
ГХУСАЗСЗ хуралдлаа
2017-02-08 14:37
Сумын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн хурал 2017.02.08-ны өдөр хуралдлаа. Хурлаар 2017 онд хийх ажлын төлөвлөгөөг хэлэлцэн баталлаа. Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 24 ажил төлөвлөлөө.
Сургалт
2016-05-02 16:44
2016 оны 4 сарын 28, 29-ний өдрүүдэд Гурвантэс сумын Засаг даргын тамгын газрын НАХМэргэжилтэн Мөнхбархасын санаачилгаар Гурвантэс сумын гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл, Залуучуудын холбоо, Хүүхдийн төлөө зөвлөл, Гэр бүлийг дэмжи..
сургалт
2016-03-25 18:04
Сумын Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга Хэсгийн төлөөлөгч Л.Далайжаргал ЕБС-ийн бага ангийн сурагчдын эцэг эхчүүдэд Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр сургалт хийлээ. Сургалтанд идэвхтэй оролцсон бүх..
сургалт
2016-01-20 11:19
Сумын Гэмт хэргээс урьчдилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн бүх гишүүд Осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр ЕБС-ийн ахлах ангийн эцэг эхчүүдэд 2016 оны 01 сарын 16-ны өдөр сургалт зохион байгууллаа. Сургалтанд ЕБС-ийн эцэг эхчүүд идэвхитэй хамрагдла..
сургалт
2015-09-24 13:58
Улаан загалмайн анхан шатны хороодыг чадавхижуулах зорилгоор Улаан загалмайн нийгэмлэгээс бүсчилсэн сургалт зохион байгууллаа. Сургалтанд Дорноговь аймгийн Улаан загалмайн анхан шатны хороодын дарга нар, Өмнөговь аймгийн сумдуудын ИТХТ-ийн нарийн бичгийн дарга нар орол..