Тэргүүлэгчдийн тогтоол нийт 9

2018.03.06-ны тогтоолууд
2018-03-12 15:23
2018.03.06-ны өдрийн тогтоолууд
тогтоолууд
2017-06-14 11:39
ИТХТ-ийн 2017.06.12-ны өдрийн хурлаар баталсан тогтоолууд
ИТХ-ын "Хүндэт өргөмжлөл"-өөр шагнах хүнийг шалгарууллаа
2017-02-16 12:24
Сумын ИТХТ-ийн 2017 оны 3-р хурал хуралдаж ИТХ-ын хүндэт өргөмжлөлөөр шагнах хүнийг тодрууллаа. ИТХ-ын хүндэт өргөмжлөлөөр Баясах багийн малчин Адъяагийн Шинэ-Оригилыг шагнахаар шийдвэрлэлээ.
Хэсгийн төв
2016-02-16 10:49
Монгол Улсын Их Хурал, Аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн хэсгийн нутаг дэвсгэр төв
2016.01.22
2016-01-27 18:06
2016 оны 01 сарын 22-ны өдрийн тогтоолууд
Гурвантэс суманд мөрдөгдөх хог хаягдал гаргасны төлбөр хураамж
2015-03-17 18:10
Аж ахуйн нэгж байгууллага, айл өрхүүд хог хаягдал гаргасны төлбөрөө тухай бүр төлж хэвшье